2013 | 10 | 05. Publicació d'un article al diari econòmic Expansión sobre FAA Arquitectes i el seu nou projecte GreenStands.net.
2013 | 10 | 05. Publicación de un artículo en el periódico económico Expansión sobre FAA Arquitectes y su nuevo proyecto GreenStands.net.
2013 | 10 | 05. Publication of an article in the newspaper specialized in economy Expansión about FAA Architects and their new project GreenStands.net.

 


2013 | 10 | 02. Participació de FAA Arquitectes al vídeo de BarcelonaTV sobre la fira d'arquitectes mARQet organitzada per la AJAC i el Col·legi d'Arquitectes de Catalunya.
2013 | 10 | 02. Participación de FAA Arquitectes en el vídeo de BarcelonaTV sobre la feria de arquitectos mARQet organizada por la AJAC y el Col·legi d'Arquitectes de Catalunya.
2013 | 10 | 02. Participación of FAA Arquitectes in BarcelonaTV's vídeo about the architects mARQet organized by the AJAC and the Col·legi d'Arquitectes de Catalunya.

 

http://www.btv.cat/btvnoticies/2013/10/02/els-arquitectes-joves-reivindiquen-els-seus-projectes-a-la-primera-edicio-del-marqet/#respond


2012 | 11 | 29. FAA Arquitectes ofereix sessions de reforç per a estudiants d'arquitectura.
2012 | 11 | 29. FAA Arquitectes ofrece sesiones de refuerzo para estudiantes de arquitectura.
2012 | 11 | 29. FAA Arquitectes offers revision classes for students of architecture.

 

 

2012 | 10 | 11. Publicació al portal d'arquitectura Arcoinde.com del projecte de les 2 naus industrials a Aiguaviva. www.arcoinde.com
2012 | 10 | 11. Publicación en el portal de arquitectura Arcoinde.com del proyecto de las 2 naves industriales en Aiguaviva. www.arcoinde.com
2012 | 10 | 11. Publication on architecture website Arcoinde.com the project of the 2 Industrial buildings in Aiguaviva. www.arcoinde.com

 

 

2011 | 12 | 20. Felicitació nadalenca amb la imatge de l'hotel d'Equity Point London. Guanyador del premi Best Accommodation Award 2011  otorgat pel British Educational Travel Association (BETA).
2011 | 12 | 20. Felicitación navideña con la imagen del hotel de Equity Point London. Ganador del premio Best Accommodation Award 2011 otorgado por el British Educational Travel Association (BETA).
2011 | 12 | 20. Christmas card with the image of the Equity Point Hotel in London. Best Accommodation Award 2011  given by the British Educational Travel Association (BETA).

 

 

2011 | 12 | 01. Publicació a la contraportada del diari El Punt Avui d'una entrevista sobre el projecte Namaste.Girona en el qual FAA hi col·labora.
2011 | 12 | 01. Publicación en la contraportada del diario El Punt Avui de una entrevista sobre el proyecto Namaste.Girona en el que FAA colabora.
2011 | 12 | 01. Publication in the back of the newspaper El Punt Avui  an interview about the project Namaste.Girona where FAA is collaborating.

 

torna a l'inici | back to top

2011 | 11 | 01. Anunci que apareix al número 25 de la revista Comerç & Gestió, publicació del Col·legi Oficial d'Agents Comercials de Barcelona. www.coacb.es
2011 | 11 | 01. Anuncio que aparece en el número 25 de la revista Comerç & Gestió, publicación del Colegio Oficial de Agentes Comerciales de Barcelona. www.coacb.es
2011 | 11 | 01. Advertisement that appears in issue 25 of the Comerç &Gestió magazine, a publication of the Association of Commercial Agents of Barcelona. www.coacb.es

 

 

torna a l'inici | back to top

2011 | 10 | 19. FAA col·labora amb Namaste.Girona per al disseny i construcció d'un orfenat al Nepal. Podeu seguir tot el procés a http://namastegirona.blogspot.com/ i a http://www.facebook.com/NAMASTE.GIRONA .
2011 | 10 | 19. FAA colabora con Namaste.Girona para el diseño y construcción de un orfanato en Nepal.Puede seguir todo el proceso en  http://namastegirona.blogspot.com/ y en http://www.facebook.com/NAMASTE.GIRONA .
2011 | 10 | 19. FAA works with Namaste.Girona for the design and construction of an orphanage in Nepal.You can follow the entire process http://namastegirona.blogspot.com/ and http://www.facebook.com/NAMASTE.GIRONA .

 

torna a l'inici | back to top

2011 | 10 | 8. Video de l'Hotel d'Equity Point a Londres firmat per FAA Fraguell Arquitectes Associats, del programa El Exportador de la 2.
2011 | 10 | 8. Vídeo del Hotel de Equity Point en Londres firmado por FAA Fraguell Arquitectes Associats, del programa El Exportador de la 2.
2011 | 10 | 8. Video of the Equity Point Hotel in London signed by FAA Fraguell Associates Architects, of the spanish TV program El Exportador in channel 2.

 

 


 

torna a l'inici | back to top

2011 | 04 | 20. Acord de col·laboració amb The Masia Store Properties, la immobiliària especialitzada en el lloguer i venda de propietats exclusives i finques rústiques a l'Empordà.
Visita el web!

2011 | 04 | 20. Acuerdo de colaboración con The Masia Store Properties, la inmobiliariaespecializada en el alquiler y venta de propiedades exclusivas y fincas rústicas en el Empordà.
Visita la web!
2011 | 04 | 20. Agreement on cooperation with The Masia Store Properties, specializing in real estate rental and sale of exclusive properties and rural properties in the Empordà. 
Visit website!

 

torna a l'inici | back to top

2010 | 11 | 23. Vídeo penjat al web de Tendencias TV. Reportatge de l'Hotel de Londres d'Equity Point.
2010 | 11 | 23. Video colgado en la web de Tendencias TV. Reportaje del Hotel de Londres de Equity Point.
2010 | 11 | 23. Video uploaded to the Web Tendencias TV. Report of the Equity Point Hotel in London.


The place to Sleep (Equity Point, London) from tendenciastv on Vimeo.

 

 Disseny web FAA Fraguell Arquitectes Associats