FAA Fraguell Arquitectes Associats és un jove estudi d'arquitectura de Girona dirigit pels germans Fraguell. Tot i la seva joventut, han adquirit àmplia experiència en sectors tan diversos de l'arquitectura com són els habitatges, els hotels, el disseny d’interiors i el disseny de mobiliari. Han realitzat obres a les comarques de Girona, i a les ciutats de Girona, Barcelona, Madrid, Lisboa i Londres.
FAA Fraguell Arquitectes Associats es un joven estudio de arquitectura de Girona dirigido por los hermanos Fraguell. A pesar de su juventud, han adquirido amplia experiencia en sectores tan diversos de la arquitectura como son las viviendas, los hoteles, el diseño de interiores y el diseño de mobiliario. Han realizado obras en las comarcas de Girona, y en las ciudades de Girona, Barcelona, Madrid, Lisboa y Londres.
FAA Fraguell Arquitectes Associats is a young, Girona-based architectural firm headed by the Fraguell brothers. Despite their youth, they have acquired extensive experience in diverse sectors of architecture including both homes and hotels as well as in interior design and furniture design. Having realized projects in the regions of Girona, Barcelona, Madrid, Lisbon and London.

  Tenim experiència constrastada en el disseny i interiorisme d'habitatges, oficines, equipaments, i disseny gràfic i de mobiliari, reformes i rehabilitacions.

  També podem oferir serveis de:

  _ ITE (Inspecció Tècnica d’Edificis)
  _ Certificats d’Habitabilitat i de Segona Ocupació.
  _ Canvis d’ús.
  _ Aixecament de plànols.
  _ Consultes, Informes i Certificats.

  Tenemos experiencia constrastada en el diseño e interiorismo de viviendas, oficinas, equipamientos, y diseño gráfico y de mobiliario, reformas y rehabilitaciones.

  También podemos ofrecer servicios de:

  _ ITE (Inspección Técnica de Edificios)
  _ Certificados de Habitabilitad y de Segunda Ocupación.
  _ Cambios de uso.
  _ Levantamiento de planos.
  _ Consultas, Informes y Certificados.

CONTACTE | CONTACTO | CONTACT


Disseny web FAA Fraguell Arquitectes Associats