Edifici plurifamiliar de 6 habitatges i 6 aparcaments a Girona al carrer del Bassegoda projectat i construit per a Lorma SA. FAA 2007.
Edificio plurifamiliar de 6 viviendas y 6 aparcamientos en Girona en la calle Bassegoda proyectado y construido para Lorma SA. FAA 2007.
Multifamily building of 6 flats and 6 car parking in Girona in Bassegoda street designed and built to Lorma SA. FAA 2007.
Casa unifamiliar particular de 360 m2 a Montjuïc, Girona. FAA 2007.
Casa unifamiliar particular de 360  m2 en Montjuic, Girona. FAA 2007.
House of 360 square meters built in Montjuic, Girona. FAA 2007.

 

torna a l'inici | back to top


Projecte bàsic per a una casa unifamiliar de 300 m2 a La Selva de Mar, Alt Empordà, Girona. FAA 2008.
Proyecto básico para una casa unifamiliar de 300 m2 en La Selva de Mar, Alt Empordà, Girona. FAA 2008.
Basic project for a private house of 300 m2 in La Selva de Mar, Alt Empordà, Girona. FAA 2008.

 

torna a l'inici | back to top


Edifici plurifamiliar de 6 habitatges i 6 aparcaments a Girona al carrer de l'Olivera projectat i construit per a Lorma SA. FAA 2009.
Edificio plurifamiliar de 6 viviendas y 6 aparcamientos en Girona en la calle de la Olivera proyectado y construido para Lorma SA. FAA 2009.
Multifamily building of 6 flats and 6 car parking in Girona in Olivera street designed and built to Lorma SA. FAA 2009.
Reforma i ampliació de dues cases a Sant Esteve de Guialbes, Girona. FAA 2010.
Reforma y ampliación de dos casas en Sant Esteve de Guialbes, Girona. FAA 2010.
Reform and expansion of two houses in Sant Esteve de Guialbes, Girona. FAA 2010.

torna a l'inici | back to top

Disseny web FAA Fraguell Arquitectes Associats