Implantació de 30 habitatges amb aparcament a la Selva de Mar, Alt Empordà, Girona per a Lorma SA. Actualment en redacció del projecte. FAA 2004.
Implantación de 30 viviendas con aparcamiento en la Selva de Mar, Alt Empordà, Girona para Lorma SA. Actualmente en redacción del proyecto. FAA 2004.
Implementation of 30 flats with parking at Selva de Mar, Alt Emporda, Girona. Currently writing project for Lorma SA. FAA 2004.

_____________________________


Avantprojecte de la nova seu social del Club Nàutic El Port de la Selva (CNPS), Girona. FAA 2006.
Anteproyecto de la nueva sede social del Club Náutico El Port de la Selva (CNPS), Girona. FAA 2006.
Draft of the new headquarters of the Yacht Club Port de la Selva (CNPS), Girona. FAA 2006.

_____________________________


Edifici plurifamiliar de 6 habitatges i 6 aparcaments a Girona al carrer del Bassegoda projectat i construit per a Lorma SA. FAA 2007.
Edificio plurifamiliar de 6 viviendas y 6 aparcamientos en Girona en la calle Bassegoda proyectado y construido para Lorma SA. FAA 2007.
Multifamily building of 6 flats and 6 car parking in Girona in Bassegoda street designed and built to Lorma SA. FAA 2007.


Casa unifamiliar particular de 360 m2 a Montjuïc, Girona. FAA 2007.
Casa unifamiliar particular de 360  m2 en Montjuïc, Girona. FAA 2007.
House of 360 square meters built in Montjuic, Girona. FAA 2007.


Estudi d'adecuació estètica i disseny de mobiliari al nou port esportiu de Roda de Barà, Tarragona per a CEDIPSA. FAA 2007.
Estudio de adecuación estética y diseño de mobiliario en el nuevo puerto deportivo de Roda de Barà, Tarragona para CEDIPSA. FAA 2007.
Aesthetic studio and furniture design for the new marina in Roda de Barà, Tarragona for CEDIPSA. FAA 2007.

_____________________________


Projecte bàsic per a una casa unifamiliar de 300 m2 a La Selva de Mar, Alt Empordà, Girona. FAA 2008.
Proyecto básico para una casa unifamiliar de 300 m2 en La Selva de Mar, Alt Empordà, Girona. FAA 2008.
Basic project for a private house of 300 m2 in La Selva de Mar, Alt Empordà, Girona. FAA 2008.


Disseny del logotip per a l'Àgora d'Iniciatives Catalanes. www.aic.cat. FAA 2008.
Diseño del logotipo para el Àgora d'Iniciatives Catalanes. www.aic.cat. FAA 2008.
Logo design for the Àgora d'Initiatives Catalanes. www.aic.cat. FAA 2008.

_____________________________


Edifici plurifamiliar de 6 habitatges i 6 aparcaments a Girona al carrer de l'Olivera projectat i construit per a Lorma SA. FAA 2009.
Edificio plurifamiliar de 6 viviendas y 6 aparcamientos en Girona en la calle de la Olivera proyectado y construido para Lorma SA. FAA 2009.
Multifamily building of 6 flats and 6 car parking in Girona in Olivera street designed and built to Lorma SA. FAA 2009.


Edifici plurifamiliar de 15 habitatges amb aparcament a Salt, Girona, per a Lorma SA. Actualment en construcció. FAA 2009.
Edificio plurifamiliar de 15 viviendas con aparcamiento en Salt, Girona, para Lorma SA. Actualmente en construcción. FAA 2009.
Building of 15 apartments with parking in Salt, Gironafor Lorma SA. Currently under construction. FAA 2009.


Disseny del mobiliari per a l'interiorisme d'un pis a Girona. FAA 2009. Realització per Fusteria Iglesias.
Diseño del mobiliario para el interiorismo de un piso en Girona. FAA 2009. Realización por Fusteria Iglesias.
Furniture design for an apartment in Girona. FAA 2009. Made by Fusteria Iglesias.


Projecte, interiorisme i disseny de mobiliari de dues naus industrials per a l'empresa Estudi Graf SA a Aiguaviva, Girona. FAA 2009.
Proyecto, interiorismo y diseño de mobiliario de dos naves industriales para la empresa Estudi Graf SA en Aiguaviva, Girona. FAA 2009.
Project, interior design and furniture design of two industrial buildings for the company Estudi Graf SA in Aiguaviva, Girona. FAA 2009.


Distribució i adequació d'un pis per a una consulta de serveis mèdics-estètics a Girona. FAA 2009.
Distribución y adecuación de un piso para una consulta de servicios médicos-estéticos en Girona. FAA 2009.
Distribution and adaptation of an apartment for doctor's office of medical-aesthetic services in Girona. FAA 2009.


Disseny de dues taules, la Geometric i la Inversa. La primera d'estructura tubular de geometries diferents i vidre, i la segona formada per dos cavallets col·locats en el sentit longitudinal amb un tauler d'aglomerat marí. FAA 2009. Realitzat per Mobles Constans.
Diseño de dos mesas, la Geometric y la Inversa. La primera de estructura tubular de geometrías diferentes y vidrio, y la segunda formada por dos caballetes colocados en el sentido longitudinal con un tablero de aglomerado marino. FAA 2009. Realizado por Mobles Constans.
Design of two tables, the Geometric and the Inversa. The first one made with tubular structure in different geometries and glass, and the second one composed by two easels placed in the longitudinal direction with a panel of marine conglomerate. FAA 2009. Made by Mobles Constans.

_____________________________


Interiorisme d'un pis a Girona. Distribució de l'espai i disseny del mobiliari i il·luminació per tal de dotar de la major claredat i funcionalitat a aquest habitatge, sense descuidar la funció estètica. FAA 2010.
Interiorismo de un piso en Girona. Distribución del espacio y diseño del mobiliario e iluminación para dotar de la mayor claridad y funcionalidad a esta vivienda, sin descuidar la función estética. FAA 2010.
Interior of an apartment in Girona. Distribution of space and furniture design and lighting to provide the clarity and functionality to this home, without neglecting the aesthetic function. FAA 2010.


Distribució i acondicionament interior d'un pis a Girona. Distribució de l'espai i elecció de materials per personalitzar l'habitatge amb les premisses de funcionalitat i calidesa. FAA 2010.
Distribución y acondicionamiento interior de un piso en Girona. Distribución del espacio y elección de materiales para personalizar la vivienda con las premisas de funcionalidad y calidez. FAA 2010.
Distribution and preparation of a flat in Girona. Distribution of space and choice of materials to customize the home under the premises of warmth and functionality. FAA 2010.


Interiorisme d'un hotel a Londres per a la cadena Equity Point Hostels, situat a Paddington. Distribució, personalització de la imatge i disseny del mobiliari. FAA 2010.
Interiorismo de un hotel en Londres para la cadena Equity Point Hostels, situado en Paddington. Distribución, personalización de la imagen y diseño del mobiliario. FAA 2010.
Interior of a hotel in London for the Equity Point Hostels chain, located in Paddington. Distribution, customization of image and furniture design. FAA 2010.


Reforma i ampliació de dues cases a Sant Esteve de Guialbes, Girona. FAA 2010.
Reforma y ampliación de dos casas en Sant Esteve de Guialbes, Girona. FAA 2010.
Reform and expansion of two houses in Sant Esteve de Guialbes, Girona. FAA 2010.


Proposta d'adequació de la Platja Port de Reig, El Port de la Selva, Girona. FAA 2010.
Propuesta de adecuación de la Playa Port de Reig, El Port de la Selva, Girona. FAA 2010.
Proposal for improving of the Port de Reig Beach, El Port de la Selva, Girona. FAA 2010.


Intervenció paisatgística i de seguretat en un jardí a Llafranc, Palafrugell, Girona. Actualment en segona fase. FAA 2010.
Intervención paisajística y de seguridad en un jardín en Llafranc, Palafrugell, Girona. Actualmente en segunda fase. FAA 2010.
Landscape and security action in a garden in Llafranc, Palafrugell, Girona. Currently in second phase. FAA 2010.


Disseny d'un banc-sofà per a l'alberg d'Equity Point a Londres. FAA 2010. Realització Mobles Constans.
Diseño de un banco-sofá para el albergue de Equity Point en Londres. FAA 2010. Realización Mobles Constans.
Design of a bench-sofa for Equity Point Hostel in London. FAA 2010. Made by Mobles Constans.


Interiorisme, disseny de il·luminació i mobiliari i nova imatge d'un hostel a Barcelona per a Equity Point. Actualment en redacció de projecte. FAA 2010.
Interiorismo, diseño de iluminación y mobiliario y nueva imagen de un hostel en Barcelona para Equity Point. Actualmente en redacción de proyecto. FAA 2010.
Interior design lighting and furniture and new image of a hostel in Barcelona for Equity Point. Currently writing project. FAA 2010.

_____________________________


Proposta incial d'interiorisme d'un apartament de 40m2 a Milà. FAA 2011.
Propuesta inicial de interiorismo de un apartamento de 40m2 en Milán. FAA 2011.
Initial interior proposal of an 40m2 apartment in Milan. FAA 2011.


Interiorisme d'un hotel a Lisboa per a la cadena Equity Point Hostels, situat al Barrio Alto. Personalització de la imatge i disseny del mobiliari. FAA 2011.
Interiorismo de un hotel en Lisboa para la cadena Equity Point Hostels, situado en elBarrio Alto. Personalización de la imagen y diseño del mobiliario. FAA 2011.
Interior of a hotel in Lisbon for the Equity Point Hostels chain, situated in the Barrio Alto. Customize the image and design of furniture. FAA 2011.

 

   
Disseny web FAA Fraguell Arquitectes Associats